Ad
Norsk delegasjon i Brussel. (Photo: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen)

Brexit kan endre Norges forhold til EU

I Norge er det ingen stor begeistring for å få UK inn som EFTA-land i EØS.

Grunnen er at i dag består denne ordningen med EU av tre EFTA-land: Norge, Island og Liechtenstein. UK vil bli en gigant i EFTA-pilaren og dermed dominere det hele. Norges posisjon vil bli tilsvarende redusert.

EØS betyr at Norge og de to andre landene er tre-fjerdedels medlem av EU.

Ved folkeavstemningen i 1994, da Norge for andre gang sa nei til fullt medlemskap, var EØS-avtalen et argument som usi...

Get EU news that matters

Back our independent journalism by becoming a supporting member

Already a member? Login here

Author Bio

Lisbeth founded EUobserver in 2000 and is responsible to the Board for effective strategic leadership, planning and performance. After graduating from the Danish School of Media and Journalism, she worked as a journalist, analyst, and editor for Danish media.

Norsk delegasjon i Brussel. (Photo: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen)

Tags

Author Bio

Lisbeth founded EUobserver in 2000 and is responsible to the Board for effective strategic leadership, planning and performance. After graduating from the Danish School of Media and Journalism, she worked as a journalist, analyst, and editor for Danish media.

Ad

Related articles

Ad