Saturday

6th Mar 2021

Brexit kan endre Norges forhold til EU

I Norge er det ingen stor begeistring for å få UK inn som EFTA-land i EØS.

Grunnen er at i dag består denne ordningen med EU av tre EFTA-land: Norge, Island og Liechtenstein. UK vil bli en gigant i EFTA-pilaren og dermed dominere det hele. Norges posisjon vil bli tilsvarende redusert.

Read and decide

Join EUobserver today

Become an expert on Europe

Get instant access to all articles — and 20 years of archives. 14-day free trial.

... or subscribe as a group

EØS betyr at Norge og de to andre landene er tre-fjerdedels medlem av EU.

Ved folkeavstemningen i 1994, da Norge for andre gang sa nei til fullt medlemskap, var EØS-avtalen et argument som usikre nei-folk brukte for å overbevise seg selv om at de kunne stemme nei.

Tross alt ville næringslivet være med i EU, men vi slapp å bli med i Euro og en tettere union.

Verken Stortinget eller regjeringen var i realiteten klar over hvor omfattende EØS-avtalen skulle utvikle seg til å bli, da den trådte i kraft i januar 1994.

Hva har Norge sagt ja til?

Norge sa ja til hele EUs lovverk for det indre marked og å akseptere all framtidig lovgivning som EU kunne komme til å vedta for det indre markedet – uansett hva det kunne være.

Stortinget godkjente samtidig å sette til side alle norske lover, forskrifter og administrative beslutninger som kunne være i strid med EU-traktatens grunnleggende prinsipper eller med en EU-lov for det indre markedet.

Norge har i realiteten frasagt seg retten til å vedta lover som kan være i strid med lovene for det indre marked.

I bytte for dette får norske bedrifter og personer fri tilgang til EUs indre marked.

Norske bedrifter konkurrerer på lik linje om oppdrag i Spania som spanske. Du kan reise og ta deg jobb i hele EØS-området. Og borgere i EU-land kan jobbe i Norge.

Vi har siden 1994 svelget mer enn 10 000 EU-lover. På biblioteket til juridisk fakultet på Universitetet i Oslo utgjør dette mer enn seks hyllemeter med lover.

Gratis er avtalen heller ikke.

De tre landene gir støtte til EUs 15 økonomisk svakeste medlemsland i en kontingent for den frie markedsadgang.

I neste avtaleperiode fra 2014-2021 utgjør dette 2,8 milliarder euro – Norge betaler nesten alt.

I tillegg har EØS et eget kontrollorgan og en egen domstol som passer på at EUs regler følges i de tre landene. Norge har i tillegg sluttet seg til andre avtaler, deriblant Schengen-avtalen.

Norge er en lobbyist

Norge har ingen stemmerett i EUs organer, men deltar på visse uformelle ministermøter.

en norske regjeringen er i realiteten en lobbyist på linje med Statoil eller Shell.

Vi kan komme med innspill før Kommisjonen legger frem sine forslag, slik alle lobbyister kan.

Om UK forlater EU vil Norge miste en politisk alliert i en rekke spørsmål. Det vil føre til at jobben med å påvirke EU kan bli vesentlig tyngre.

Vi har en teoretisk mulighet til å si nei til nye lover dersom Norge mener loven er i strid med våre nasjonale interesser eller ikke omfattes av EØS.

Hittil har ikke det skjedd.

Grunnen er enkel: Dersom Norge, Island eller Liechtenstein stanser en lov kan EU straffe oss. Det betyr at EU kan sette tilside helt andre deler av avtalen.

For eksempel: Norge truet med å si nei til EUs direktiv om tilsetningsstoffer i barnemat, da truet EU med å kaste Norge ut av veterinærsamarbeidet. Det ville være en katastrofe for norsk fiskeeksport.

Norge bøyer alltid av til slutt.

Udemokratisk – men liten strid

EØS er udemokratisk og ikke uten konstitusjonelle problemer. Norge avgir mye suverenitet for å få markedsadgang.

Det vil være ironi på høyt nivå om britene ender opp med en norsk ordning. De stemte jo «leave» fordi de ville vedta lovene selv. EØS-betyr at deres innflytelse over egne lover blir mindre.

Det har vært forbausende lite debatt i Norge om denne avtalen.

Grunnen er at den er en del av vårt nasjonale kompromiss om forholdet til EU. I siste meningsmåling sier fortsatt mer enn 70 prosent av nordmennene nei til fullt medlemskap. Mens 61 prosent sier ja til EØS-avtalen.

Det har vært få saker som har skapt strid i nasjonalforsamlingen. To norske partier er erklærte motstandere av avtalen, nemlig Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, men begge har sittet i regjering og administrert den. De to partiene har 17 av 169 mandater i Stortinget.

Hvordan påvirker Norge EU?

Det er en økende skepsis til avtalen i fagbevegelsen, fordi fri flyt av arbeidskraft har ført til sosial dumping i visse bransjer som bygg og anlegg.

Det er særlig arbeidstakere fra land i Øst-Europa som utgjør denne trusselen. I dag støtter LO EØS-avtalen, men på deres neste kongress kommer dette til å bli en sak som vil bli heftig diskutert med utgangspunkt i spørsmålet om sosial dumping.

Det betyr at de som er i mot EU-medlemskap og i økende grad i mot og skeptisk til EØS-følger Brexit spesielt nøye. Dersom britene får en for god avtale, kan det påvirke stemningen i Norge.

Den kan styrke EØS-motstanden, fordi det kan vise seg at det er mulig å forhandle frem en avtale mellom EU og enkeltland som er et godt nok alternativ til dagens EØS.

Alf Ole Ask er utenriksjournalist i Aftenposten og medforfatter av boken: "EU kontrollen – jakten på det egentlige EU".

An English translation of this article may be found here.

Denmark to stop North Sea oil drilling in 2050

Denmark's decision to put a deadline on all oil and gas exploration in the North Sea, as part of the country's plan to phase out fossil fuels by 2050, is expected to put pressure on the UK and Norway.

Feature

Paradox: Nordics' privileged youth feel miserable

Young people in the Nordic countries are among the most privileged in the world - yet many of them feel miserable. The Nordic Council is concerned and aims to find out why.

Denmark falls behind in gender-equality ranking

Iceland remains the most gender-equal country in the world, followed by Norway, Finland and Sweden. But one Nordic country sticks out from its neighbours with few female lawmakers, senior officials and managers.

North Atlantic mini states in geopolitical turbulence

Donald Trump wanted to buy Greenland, while the Faroe Islands have come under pressure to ditch China's Huawei for its 5G network. Both incidents reflect growing geopolitical interest for the North Atlantic countries sharing foreign and security policy with Denmark.

Nordic PMs meet youth to close climate gap

Eager to engage with climate-engaged youth, eight Nordic prime ministers met with nine young political leaders in Stockholm for the first time this week. But did the youngsters take the bite?

Livestream

Live on EUobserver: UN and the Nordics discuss Covid-19

UN secretary general, António Guterres, discusses the Covid-19 crisis and the challenges the pandemic poses for the global community in a live meeting with Nordic Council party groups and prime ministers. Live on EUobserver today from 18:00 (CET).

Column

The lessons of Grøxit

It is often said that the British were the first to leave the European Union. This is, strictly speaking, not true: both Algeria and Greenland left the club long before Brexit came along.

Supported by

Stakeholders' Highlights

 1. Nordic Council of MinistersNordic Council to host EU webinars on energy, digitalisation and antibiotic resistance
 2. UNESDAEU Code of Conduct can showcase PPPs delivering healthier more sustainable society
 3. CESIKlaus Heeger and Romain Wolff re-elected Secretary General and President of independent trade unions in Europe (CESI)
 4. Nordic Council of MinistersWomen benefit in the digitalised labour market
 5. Nordic Council of MinistersReport: The prevalence of men who use internet forums characterised by misogyny
 6. Nordic Council of MinistersJoin the Nordic climate debate on 17 November!

Latest News

 1. China and Russia abusing corona for geopolitics, Lithuania says
 2. Worries on Europe's infection surge, after six-week drop
 3. EU wants large firms to report on gender pay-gap or face fines
 4. EU Commission cannot hold Frontex to account
 5. Orbán leaves EPP group - the beginning of a long endgame
 6. 'Corporate due diligence'? - a reality check before EP votes
 7. Austrian ex-minister joins list of EU's pro-Kremlin lobbyists
 8. Internal Frontex probe to deliver final report this week

Join EUobserver

Support quality EU news

Join us